X

E-katend

Nutikas teekatend on Põhjamaade esimene päikesevalgusest elektrit tootev teekatend, millesse integreeritud IKT-lahendused muudavad teepinna liikluses aktiivseks osalejaks. Nii on tagatud ohutum ja sujuvam liiklus ning ka väiksem mõju keskkonnale.

Asjade internet

IoT ehk asjade interneti valdkond kasvab maailmas tohutu kiirusega! TalTechi asjade interneti ja tarkade sensoritega tegelev keskus on välja mõelnud radaripõhise juhtsüsteemi elektriliste jalg- ja tõukeratastele, mis suudab ratast vajadusel pidurdada. See lahendus teeb tulevikus meie liiklemise ohutumaks!

Targad võrgud

Meie väärtustame tarkade lahenduste rakendamist energeetikas. SMAGRINET projekti eesmärk on koolitada välja uus põlvkond, kes omab uute energiatehnoloogiate arendamise pädevust, et tulla toime energiasüsteemide muutustega. Teisisõnu on SMAGRINETi eesmärk teha "targa võrgu" teadmised üldteadmisteks.

Tervisetehnoloogiad

Tervisetehnoloogiate valdkonnas tehakse igapäevaselt tihedat koostööd põneval füsioloogia, IT ja inseneriteaduse kokkupuutealal. Meie teadlased kasutavad signaalitöötlust kombineerituna masinõppega, tuvastamaks varakult stressist ja vaimsetest häiretest põhjustatud objektiivseid muutusi ajusignaalides ning tõlgendades neid.

E-tervis

E-tervise valdkonnas aidatakse kaugteenuste ja andmete abil üha enam kaasa haiguste ennetamisele ja varajasele avastamisele. TalTechi e-tervise eksperdid on esirinnas tervishoiusüsteemi ja ühiskonna muutuste kujundamisel, et saaksime tulevikus keskenduda haiguste ravimise asemel tervise hoidmisele.

Narkoanalüsaator

Drug Hunter on esimene portatiivne narkoanalüsaator maailmas, mis töötati välja TalTechis Eesti Siseministeeriumi ja Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi tellimusel narkootiliste ainete määramiseks süljes. Drug Hunter võimaldab saada kiiresti usaldusväärse vastuse narkootiliste ainete sisalduste kohta.

Robootika

TalTechis väljatöötatud autonoomne liikurroboti platvorm võimaldab tootmise logistikat paindlikult automatiseerida. Uute tööstusele suunatud robootikalahendustega saab tutvuda robootika ja paindtootmise demokeskuses. Robootikat saab spetsialiseerumisena õppida "Tootearendus ja robootika" õppekaval.

Virtuaal- ja Liitreaalsus

Virtuaal- ja liitreaalsuse lahendused aitavad parendada mitte üksnes õppeprotsessi, vaid ka elukvaliteeti. ITK taastusravi keskuses on TalTechi ja Itaalia (CNR) teadlaste koostöös valminud virtuaalne supermarket, mille abil saab näiteks insuldijärgseid patsiente hinnata ja taasharjutada kaupluses ostlema.

Digikaksik

Digikaksik on targa seadme või roboti virtuaalne teisik, mille puhul käitub füüsiline seade identselt oma virtuaalse kaksikuga. TalTechi teadlaste osalusel töötatakse koos Ameerika Standardi- ja Tehnoloogiainstituudiga välja uut digikaksikute kaudu robotite juhtimise standardit.

Plasti- ja tekstiilijäätmete uus elu läbi ringlussevõtu

Meie igapäevastest tarbematerjalidest jõuab endiselt suur osa prügilatesse või põletusse. Probleemi lahendamiseks uuritakse, kuidas anda plasti-, tekstiili- ja puidujäätmetele "uus elu". Nende materjalide kasulikud omadused saavad väärindatud pikaealistes rakendustes, mis vähendavad jäätmete hulka ning muudavad meie elukeskkonna paremaks.

Biopõhised tulevikuplastid ja tekstiilmaterjalid

Looduses valmivast biomassist kasutab inimkond vaid murdosa. Lahendusena arendatakse biopõhiseid plaste, mille omadused sarnanevad meile harjumuspäraste, fossiilsetel maavaradelpõhinevatematerjalidega. Bioplastide arendamine kohalikust biomassist tagab Eestile ja laiemalt ka Euroopale materjalide vallas strateegilise sõltumatuse.

Maavarade väärindamine

Eesti tulevikumaavarade väärindamise uuringud käsitlevad rohepöördeks ja Euroopa Liidu kestlikuks arenguks kriitilisi ressursse. Pikemas sihis loovad uuringud aluse uute komplekssete tööstusharude, näiteks kõrgtehnoloogiliste toormete väärindamise ja akutehnoloogiate tootmise, arendamiseks Eestis.